Арилжааны мэдээ
Тогтвортой хувьцаа /MSE/
Өсөлттэй хувьцаа /MSE/
Бууралттай хувьцаа /MSE/
Нэвтрэх
Хэрэглэгчийн нэр:
Нууц үг:
Манай хамт олон
Манай хамт олон Монгол, АНУ, Европын холбоонд боловсрол эзэмшиж дотоод гадаадын үнэт цаас хөрөнгийн зах зээлд 2-11 ажилласан туршлага бүхий үндэсний боловсон хүчин болон АНУ-аас уригдан ирсэн 30 гаруй жилийн туршлагатай хөрөнгө оруулалтын банкны мэргэжилтнээс бүрдэж байна. 

Компанийн бүтэц зохион байгуулалт

Манай компанийн бүтэц нь чиг үүргээрээ ялгарсан, үр ашигтай, цомхон хэлбэр бүхий  дараах үндсэн 4 алба болж зохион байгуулагдсан. Үүнд: 

•    Захиргаа, санхүү бүртгэлийн алба
Захиргааны нийтлэг үйлчилгээ, хуулийн зөвлөх, санхүү аж ахуй

•    Хамтын ажиллагаа, андеррайтерийн алба
Төслийн судалгаа, үнэлгээ, Due diligence,  Үнэт цаасыг нээлттэй ба хаалттай хүрээнд санал болгох, төслийн удирдлага 

•    Арилжаа, хөрөнгө оруулалтын алба
Үнэт цаасны арилжаа зуучлал, Хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө

•    Хөрөнгө оруулагч, олон нийттэй харилцах алба
Хөрөнгө оруулагчидтай харилцах, Зах зээлийн судалгаа, маркетинг

Компани үйл ажиллагаагаа тасралтгүй найдвартай амжилттай явуулах, эрсдлээ нэн ялангуяа хөрөнгө оруулагчдын эрсдлийг бууруулах зорилгоор эрсдлийг үнэлэх, зөвлөх  чиг үүрэг бүхий бие даасан эрсдлийн удирдлагын хороо байгуулан ажиллаж байна.

КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Буцах
Вальютын ханш
2020-02-20 Өдрийн валютын ханш Худалдаа хөгжлийн банк
Валют
Авах Зарах
  USD 1453.00 1460.00
  EUR 2040.00 2089.00
  GBP 2357.00 2424.00
  CHF 1329.00 1371.00
  JPY 15.19 15.58
  AUD 1174.00 1235.00
  CAD 1311.00 1384.00
  RUB 44.50 47.50
  CNY 213.35 216.35
  KRW 1.11 1.21
  NZD 931.00 983.00