Арилжааны мэдээ
Тогтвортой хувьцаа /MSE/
Өсөлттэй хувьцаа /MSE/
Бууралттай хувьцаа /MSE/
Нэвтрэх
Хэрэглэгчийн нэр:
Нууц үг:
Бонд
Бондын нэр Нэр/үнэ төг Хүү (сар) % Нийт гаргасан (ширхэг) Хугацаа Хүү төлөх хугацаа Огноо
Скай 100,000 2.2 12,560 10 сар Хугацааны эцэст 01/15/2009
М-Солид 1,000,000 1.8 350 6 сар Хугацааны эцэст 02/20/2009
Шижир 1,000 2.5 612,730 12 сар Хугацааны эцэст 05/04/2009
Буцах
Вальютын ханш
2020-02-20 Өдрийн валютын ханш Худалдаа хөгжлийн банк
Валют
Авах Зарах
  USD 1453.00 1460.00
  EUR 2040.00 2089.00
  GBP 2357.00 2424.00
  CHF 1329.00 1371.00
  JPY 15.19 15.58
  AUD 1174.00 1235.00
  CAD 1311.00 1384.00
  RUB 44.50 47.50
  CNY 213.35 216.35
  KRW 1.11 1.21
  NZD 931.00 983.00