Арилжааны мэдээ
Тогтвортой хувьцаа /MSE/
Өсөлттэй хувьцаа /MSE/
Бууралттай хувьцаа /MSE/
Нэвтрэх
Хэрэглэгчийн нэр:
Нууц үг:
Хууль эрх зүйн актууд
Үнэт цаас хөрөнгийн зах зээлтэй холбоотой хууль тогтоомж болон журмууд

Хөрөнгийн зах зээлд холбогдох Монгол Улсын хуулиуд

•    Татварын ерөнхий хууль
•    Банк, эрх бүхий багууллагын мөнгөн хадгаламж, төлбөр тооцоо, зээлийн үйл ажиллагааны хууль
•    Гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны журмууд

•    Брокер, дилерийн үйл ажиллагааны журам
•    Үнэт цаасны зах зээлд мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн журам
•    Үнэт цаасаар гэрчлэгдсэн өмчлөх эрхийг бусдад бэлэглэх, өвлүүлэх тухай журам
•    Үнэт цаасны зах зээлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн тухай журам
•    Хувьцаат компанийн хувь нийлүүлэгчдийн хурлын зар мэдээг хүргэх тухай журам

Монголын Хөрөнгийн Биржийн журмууд

•    Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК-ийн мэдээллийн журам
•    Монголын Хөрөнгийн Бирж ХК-ийн бүртгэлийн журам
•    Үнэт цаасны арилжааны журам
•    Захиалгат арилжааны журам

Эм Ай Би Жи ХХК-ийн үйл ажиллагаандаа мөрддөг журмууд

•    Брокер дилерийн үйл ажиллагааны журам
•    Мэдээллийн журам
Буцах
Вальютын ханш
2020-02-20 Өдрийн валютын ханш Худалдаа хөгжлийн банк
Валют
Авах Зарах
  USD 1453.00 1460.00
  EUR 2040.00 2089.00
  GBP 2357.00 2424.00
  CHF 1329.00 1371.00
  JPY 15.19 15.58
  AUD 1174.00 1235.00
  CAD 1311.00 1384.00
  RUB 44.50 47.50
  CNY 213.35 216.35
  KRW 1.11 1.21
  NZD 931.00 983.00