Арилжааны мэдээ
Тогтвортой хувьцаа /MSE/
Өсөлттэй хувьцаа /MSE/
Бууралттай хувьцаа /MSE/
Нэвтрэх
Хэрэглэгчийн нэр:
Нууц үг:
Монголын эдийн засаг
МОНГОЛБАНК БОДЛОГЫН ХҮҮГЭЭ ДАХИН БУУРУУЛЛАА
Эх сурвалж: http://www.mongolbank.mn/web/guest/home_mn

        Монголбанк бодлогын хүүгээ дахин 1,25 нэгж хувиар бууруулж , 2009 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрөөс жилийн 11,5 хувь байхаар тогтоолоо. Ингэснээр төв банкны санхүүжилтийн хүүнүүд нэгэн адил 1,25 нэгж хувиар буурна инфляци үргэлжлэн буурч, төгрөгийн гадаад вальюттай харьцах ханш тогтвортой байгаа нь мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлэх боломжийг бүрдүүлж байна.
         Төв банкны бодлогын хүү болон санхүүжилтийн хүүний энэхүү бууралт нь эдийн засгийн өнөөгийн уналтыг саармагжуулах, банкуудаас бодит эдийн засагт зээл олгох сонирхлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ юм. Бодлогын хүүний энэ төвшинд инфляци 2009 оны эцэст 10.0 орчим хувь байх боловч бодит эдийн засгийг идэвхижүүлэх шаардлага байгаа тул уг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэв
Буцах
Вальютын ханш
2020-02-20 Өдрийн валютын ханш Худалдаа хөгжлийн банк
Валют
Авах Зарах
  USD 1453.00 1460.00
  EUR 2040.00 2089.00
  GBP 2357.00 2424.00
  CHF 1329.00 1371.00
  JPY 15.19 15.58
  AUD 1174.00 1235.00
  CAD 1311.00 1384.00
  RUB 44.50 47.50
  CNY 213.35 216.35
  KRW 1.11 1.21
  NZD 931.00 983.00